Menu O nas Oferta Galeria Kontakt
 
Najnowsze realizacje
Dom Prywatny(Gdynia)
Dworzec PKP(Sopot)
ELSTAR(Elblšg)
Hyundai MARGO(Gdańsk)
LPP Siedziba(Gdańsk)
Na Fali(Sopot)
Pozostałe realizacje
Apartamentowiec(Gdańsk)
Art-7(Gdańsk)
Balt. Centrum Biznesu(Gdańsk)
Barracuda(Gdynia)
Biblioteka AMW(Gdynia)

Alprof Sp. z o.o. oferuje pracę na następujących stanowiskach:

- monter stolarki,
- ślusarz.

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać osobiście w siedzibie Spółki przy ul. Przyrodników 4 w Gdańsku (80-298) lub też drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany na dole strony.


Kandydatów do pracy w Alprof Sp. z o.o. informujemy, że ich dane osobowe przetwarzamy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "RODO"), w tym w szczególności informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych kandydatów jest Alprof Sp. z o.o. zs. w Gdańsku, ul. Przyrodników 4, 80-298 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod nrem KRS 0000143378, o kapitale zakładowym w kwocie 200.000,00 zł, NIP: 9570847614, REGON: 192823646;

  • Dane osobowe kandydatów mogą być przetwarzane dla prawidłowego rozpatrzenia zgłoszonej kandydatury oraz sprawnego przeprowadzenia procesu rekrutacji;

  • Podstawą prawną przetwarzania danych kandydatów jest ich zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jak również konieczność ich przetwarzania celem ewentualnego zawarcia umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  • Podanie danych osobowych przez kandydatów jest dobrowolne, jednak warunkuje możliwość uwzględnienia przez nas kandydatur w procesie rekrutacji;

  • Dane osobowe kandydatów mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia każdej z kandydatur oraz przeprowadzenia procesu rekrutacji;

  • Dane osobowe kandydatów mogą być przetwarzane przez naszych pracowników, posiadający stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za proces rekrutacji;

  • Przy przetwarzaniu danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania, jak również nie przekazujemy tych danych do państw trzecich;

  • Zgodnie z przepisami każdy kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do żądania ograniczenia przetwarzania danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub do wniesienia sprzeciwu;

  • Każdy kandydat ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych niezgodnie z przepisami.


Wszelkie ewentualne pytania związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych kandydaci mogą kierować na następujący adres poczty elektronicznej: k.kinowska-nowacka[at]alprof.com.


wyślij e-mail www.alprof.com biuro, produkcja tel.: (048) 058 320 02 76 Praca   |   Polityka prywatności
Copyright © Alprof ul. Przydników 4 fax: (048) 058 320 02 78
designed by Bartosz Nowacki 80-298 Gdańsk e-mail: biuro@alprof.com